فصلنامه علمی-پژوهشی فقه از ابتدای سال 1399، نسخه چاپی ندارد و تنها با پرداخت هزینه و تکمیل فرم اشتراک توسط مخاطبین محترم ارائه خواهد شد

هزینه های انتشار مقاله

هزینه داوری: سه میلیون ریال 

هزینه ترجمه انگلیسی(چکیده،منابع) و انتشار مقاله: هفت میلیون ریال

واریز هزینه به شماره کارت: 0789-5000-9977-6037

به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 625 مورخ 1387/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد».

 

شماره جاری: دوره 30، شماره 1(پیاپی113)، فروردین 1402، صفحه 1-214 

شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن

صفحه 7-35

10.22081/jf.2023.64373.2526

زهرا محمد پرچوی(نویسنده مسئول)؛ احمد احمدی تبار؛ زهره رجبیان


مستمر یا آنی‌بودن عقد اجارۀ‌ اشیاء و آثار آن

صفحه 36-64

10.22081/jf.2023.64347.2540

محمد رسول آهنگران(نویسنده مسئول)؛ امیر محمود امینی؛ احمد صابری مجد؛ سیدعلی علوی قزوینی


بررسی فقهی قرارداد ترانزیت هوایی دولت

صفحه 89-116

10.22081/jf.2023.63875.2536

جواد نیاگار(نویسنده مسئول)؛ محسن آخوندی؛ مصطفی جعفرپیشه‌فرد


ابر واژگان