نویسنده = حسنعلی علی اکبریان
تعداد مقالات: 12
1. نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

10.22081/jf.2017.48156.1312

حسنعلی علی اکبریان؛ حسنعلی علی‌اکبریان


2. بررسی حکم شرعی جمع‌آوری اطلاعات توسط حکومت در حوزه حریم خصوصی اشخاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

10.22081/jf.2017.44392.1051

حسنعلی علی اکبریان


4. بررسى عنصر احتیاط در فقه دوره‏هاى پیش و پس از اندیشه اخبارى

دوره 20، شماره 76، تابستان 1392، صفحه 71-95

حسنعلی علی اکبریان؛ رسول نادری


6. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

دوره 19، شماره 74، زمستان 1391، صفحه 72-106

حسنعلی علی اکبریان


7. بررسى موارد نقض حکم یا فتوا به حکم یا فتواى دیگر در فقه سید یزدى

دوره 19، شماره 73، پاییز 1391، صفحه 46-65

حسنعلی علی اکبریان


8. نقش حکمت احکام در حل تعارض و تزاحم

دوره 19، شماره 71، بهار 1391، صفحه 3-43

حسنعلی علی اکبریان


9. تأملى در مبانى استنباط احکام زنان

دوره 15، شماره 57، پاییز 1387، صفحه 38-84

حسنعلی علی اکبریان


10. گفت وگو مقایسه قاعده عدالت با قاعده لاضرر

دوره 15، شماره 56، تابستان 1387، صفحه 196-238

حسنعلی علی اکبریان


11. مبانى مسئولیت حکومت اسلامى در ترویج حجاب

دوره 14، شماره 52-51، بهار 1386، صفحه 53-95

حسنعلی علی اکبریان


12. روش سید شرف الدین درنقد فقه سنى

دوره 11، شماره 42، زمستان 1383، صفحه 11-57

حسنعلی علی اکبریان