هزینه داوری: یک میلیون ریال
هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): سه میلیون ریال

 (واریز هزینه داوری و انتشار مقاله به شماره کارت 0789 5000 9977 6037)

  فصلنامه فقه به استناد ماده واحده مصوبه جلسه 625 مورخ 1378/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبات شورای عالی حوزه علمیه قم در خصوص اعطای امتیاز علمی، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتیازات کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد».                                     

  

شماره جاری: دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 1-184 

7. بررسی نظریه اتّباع از دیدگاه وهابیت

صفحه 148-164

مهدی فرمانیان؛ ابراهیم کاظمی


9. Abstracts of articles

صفحه 174-183

محمدرضا عموحسینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر مدیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-3181
شاپا الکترونیکی
1735-3521

ابر واژگان