فصلنامه فقه از ابتدای سال 1399، نسخه چاپی ندارد و تنها با پرداخت هزینه و تکمیل فرم اشتراک توسط مخاطبین محترم ارائه خواهد شد

هزینه های انتشار مقاله

هزینه داوری: یک میلیون ریال 

هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): سه میلیون ریال

واریز هزینه به شماره کارت: 0789-5000-9977-6037

شماره جاری: دوره 27، شماره 102، تابستان 1399، صفحه 1-208 

4. مستثنیات احتیاط در احکام توصّلی

صفحه 93-125

10.22081/jf.2020.57198.2019

علی رضا اعرافی؛ احسان خلیلی؛ محمد دین محمدی


7. تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانس‌سکشوال‌ها

صفحه 178-205

10.22081/jf.2020.56196.1956

سیدمحمدمهدی احمدی؛ سیدمهدی طباطبایی عینکی؛ سیدحسن عابدیان کلخوران


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
1735-3181
شاپا الکترونیکی
1735-3521

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان