فصلنامه فقه از ابتدای سال 1399، نسخه چاپی ندارد و تنها با پرداخت هزینه و تکمیل فرم اشتراک توسط مخاطبین محترم ارائه خواهد شد

هزینه های انتشار مقاله

هزینه داوری: یک میلیون ریال 

هزینه انتشار(در صورت پذیرش نهایی): سه میلیون ریال

واریز هزینه به شماره کارت: 0789-5000-9977-6037

شماره جاری: دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 1-192 

3. بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت «ولی عرفی» در فقه

صفحه 63-89

10.22081/jf.2020.58593.2110

محمد حسین مشکاتی؛ علیرضا سلیمی؛ سید علیرضا حسینی؛ عبدالله امیدی فر


6. شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی

صفحه 137-164

10.22081/jf.2020.57765.2056

سعیده قنبری؛ سید محمد صادق طباطبایی


7. پندارواره کراهت حضور زن نزد محتضر

صفحه 165-189

10.22081/jf.2020.57071.2014

محمد جعفر صادق پور؛ فرحناز قاسمی سراب


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه کارشناس نشریه اعضای هیات تحریریه ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
1735-3181
شاپا الکترونیکی
1735-3521

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان