(با توجه به مجوز اولیه نشریه، نام این فصلنامه فقط با عنوان«فقه» شناخته می‌شود)

                                      

نکته:

1. مقاله ارسالی از دانشجویان (ارشد و دکتری) به ‌تنهایی قابل پذیرش نبوده و ذکر نام استاد راهنما الزامی می باشد.

 2. پس از تایید اولیه مقاله توسط سردبیر، نویسنده باید بابت ارزیابی اولیه مقاله مبلغ یک میلیون ریال به شماره کارت  6037997750000789 به نام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (فصلنامه فقه) واریز و تصویر آن را در سامانه بارگذاری  نماید.( جهت بارگذاری ابتدا  بر روی گزینه مقالات ارسال شده به نویسنده برای پرداخت هزینه، کلیک نمایید و سپس بر روی کد مقاله مجدد کلیک نموده و فیش پرداختی را ارسال فرمایید)

3. در صورت پذیرش نهایی مقاله، نویسنده باید مبلغ دو میلیون ریال به شماره کارت 6037997750000789  به نام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (فصلنامه فقه) واریز و تصویر آن را در سامانه بارگذاری نماید.

 

     

شماره جاری: دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 1-192 

3. بازپژوهی شرط تساویِ محلْ در قصاص عضو

صفحه 52-76

عباس کلانتری خلیل آباد؛ سید احمد میرخلیلی؛ مریم رحیمی داربید


4. علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش

صفحه 77-100

اردوان ارژنگ؛ فاطمه علی زاده


9. Abstracts of articles

صفحه 182-191

محمدرضا عموحسینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول سردبیر مدیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
1735-3181
شاپا الکترونیکی
1735-3521