تماس با ما

شماره تماس فصلنامه  31152670-025    آدرس جی میل  feqh.osul@gmail.com           

کارشناس تحریریه - علیرضا فجری ar.fajri@gmail.com

کارشناس اجرایی - سیدحسین موسوی


CAPTCHA Image