دوره و شماره: دوره 23، شماره 88، پاییز 1395، صفحه 1-176 (شماره 87 و 88 به صورت دوفصل‌نامه به چاپ رسیده است ) 
1. بهره‌گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اَهم

صفحه 7-30

میرزا محمد واعظی؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ محمدتقی فخلعی


4. درنگی در ادلۀ مشروع نبودن بیع گزاف

صفحه 91-110

قاسم عبیداوی؛ راضیه امینی؛ علی محمدیان


5. حرمت غیبت مخالف

صفحه 111-134

محمد زروندی رحمانی