دوره و شماره: دوره 23، شماره 88، مهر 1395، صفحه 1-176 (شماره 87 و 88 به صورت دوفصل‌نامه به چاپ رسیده است ) 
بهره‌گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اَهم

صفحه 7-30

10.22081/jf.2016.64882

میرزا محمد واعظی؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ محمدتقی فخلعی


درنگی در ادلۀ مشروع نبودن بیع گزاف

صفحه 91-110

10.22081/jf.2016.64885

قاسم عبیداوی؛ راضیه امینی؛ علی محمدیان