کلیدواژه‌ها = قتل عمد
تعداد مقالات: 7
1. «رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

محسن ملک افضلی اردکانی


2. تاثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اسماعیل آقابابائی بنی


3. نقد و بررسی دیدگاه مشهور فقهاء در تحقق قتل عمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ مصطفی بخرد


5. تأثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات

دوره 21، شماره 81، پاییز 1393، صفحه 45-64

اسماعیل آقابابائی بنی


6. اصالت دیه در قتل عمد

دوره 19، شماره 71، بهار 1391، صفحه 133-154

سید سجاد موسوی کرمانشاهی


7. گاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد

دوره 14، شماره 53، پاییز 1386، صفحه 86-104

محمد علی سلطانی