کلیدواژه‌ها = دیه
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اسماعیل آقابابائی بنی


2. مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

اسماعیل آقابابائی بنی


3. تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 35-54

علیرضا فجری


4. نقد ادله مخالف ضمان در اقدامات زیان‌بار کارکنان دولت

دوره 22، شماره 84، تابستان 1394، صفحه 29-52

سید ضیاء مرتضوی


5. مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض

دوره 22، شماره 83، بهار 1394، صفحه 55-74

اسماعیل آقابابائی‌بنی


6. تأثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات

دوره 21، شماره 81، پاییز 1393، صفحه 45-64

اسماعیل آقابابائی بنی


7. مفهوم و ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق اسلامى

دوره 20، شماره 77، پاییز 1392، صفحه 24-52

سید موسی میرمدرس


8. اصالت دیه در قتل عمد

دوره 19، شماره 71، بهار 1391، صفحه 133-154

سید سجاد موسوی کرمانشاهی