سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

باسلام

به اطلاع مخاطبان محترم می رساند برای اشتراک نشریه، با توجه به تشکیل واحد توزیع، لطفا با شماره 31151162 جناب آقای شریعتی تماس حاصل فرمایید،ضمنا اشتراک نشریه درسال جاری مبلغ 140000 تومان برای 4 شماره می باشد(قیمت داخل جلد)وتغییر قیمت درسال بعد منوط به تصمیم شورا می باشد.