موضوعات = فقه
تعداد مقالات: 11
1. تأثیر رجوع از اذن سابق بیمار در انگاره اثبات و انکار مسئولیت پزشک

دوره 28، شماره 107، پاییز 1400، صفحه 64-93

10.22081/jf.2021.60785.2280

مهدی کیان مهر؛ رحیم سیاح؛ حسام الدین حسینی


2. جستاری انتقادی در حکم تعدد زوجات

دوره 28، شماره 107، پاییز 1400، صفحه 150-177

10.22081/jf.2021.57070.2042

مهناز دهقانی؛ محمدجعفر صادق پور


3. نقد اطلاق ماده 448 قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رؤیت

دوره 28، شماره 106، تابستان 1400، صفحه 84-108

10.22081/jf.2021.59879.2215

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی


5. امکان‌سنجی ضمانت از اعیان خارجی در فقه و حقوق ایران

دوره 28، شماره 106، تابستان 1400، صفحه 109-135

10.22081/jf.2021.59894.2216

محمد صالحی مازندرانی


7. ضوابط نصب قاضی غیرمجتهد بر پایه عناوین ثانوی مصلحت و اضطرار

دوره 28، شماره 106، تابستان 1400، صفحه 166-193

10.22081/jf.2021.59416.2177

زهرا نجارزادگان سرابی؛ هادی صادقی؛ محمد حسین ناظمی اشنی


8. فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی

دوره 28، شماره 105، بهار 1400، صفحه 178-205

10.22081/jf.2021.59172.2159

محمد علی قاسمی


9. بازخوانی مبانی فقهی دیه منفعت شنوایی در افرادِ دارای یک گوش شنوا (تأملی در مبانی ماده 683 قانون مجازات اسلامی)

دوره 28، شماره 105، بهار 1400، صفحه 151-177

10.22081/jf.2021.58445.2103

امین سلیمان کلوانق؛ سید محمد جواد وزیری فرد؛ محمد نوذری فردوسیه