موضوعات = فقه
مطالعه تحلیلی- انتقادی دیدگاه مشهور فقهی در باب ایقاب معیار در جرم لواط

دوره 30، شماره 4 (فصل زمستان- پیاپی 116)، دی 1402، صفحه 39-63

10.22081/jf.2024.67632.2727

مهدیه غنی زاده؛ احسان سامانی(نویسنده مسئول)


ضوابط تأثیر نیّت در ضمان

دوره 30، شماره 4 (فصل زمستان- پیاپی 116)، دی 1402، صفحه 64-86

10.22081/jf.2024.65927.2617

علیرضا فرحناک


تحلیل و بازنگری ادله احکام مربوط به بهره‌گیری از شعر نزد مذاهب فقهی

دوره 30، شماره 4 (فصل زمستان- پیاپی 116)، دی 1402، صفحه 121-151

10.22081/jf.2024.66295.2641

مصطفی ذوالفقارطلب


مطالعه فقهی و حقوقی امکان رجوع (عدول) از فسخ قرارداد

دوره 30، شماره 3 (فصل پاییز- پیاپی 115)، مهر 1402، صفحه 7-39

10.22081/jf.2023.66525.2653

مرتضی چیت سازیان(نویسنده مسئول)؛ جواد سلطانی فرد


تحریم و تسری قاعدۀ «تلف مبیع قبل از قبض» با رویکرد خرید در فضای متاورس

دوره 30، شماره 3 (فصل پاییز- پیاپی 115)، مهر 1402، صفحه 40-69

10.22081/jf.2023.66288.2638

شقایق عامریان؛ مصطفی کیخا(نویسنده مسئول)؛ عبدالرضا محمدحسین زاده؛ نادر مختاری افراکتی


صحت فروش فرد مردّد از مال مثلی (بررسی فقهی و حقوقی)

دوره 30، شماره 3 (فصل پاییز- پیاپی 115)، مهر 1402، صفحه 70-97

10.22081/jf.2023.66178.2632

اسماعیل نعمت‌اللهی


واکاوی فقهی مستندات ماده 412 قانون مجازات (قصاص شکستگی دندان)

دوره 30، شماره 3 (فصل پاییز- پیاپی 115)، مهر 1402، صفحه 189-213

10.22081/jf.2023.64841.2553

مهدی نارستانی


بازخوانی ادله حد قتل برای شک در نبوت (خوانش انتقادی در پرتو موازین علم فقه)

دوره 30، شماره 2 (پیاپی 114)، تیر 1402، صفحه 39-64

10.22081/jf.2023.64449.2529

علی محمدیان؛ بتول سلحشور(نویسنده مسئول)


بررسی فقهی بیهوشی اختیاری در موارد غیر‌ضرور

دوره 30، شماره 2 (پیاپی 114)، تیر 1402، صفحه 98-125

10.22081/jf.2023.65551.2603

محمدجواد صفائی راد(نویسنده مسئول)؛ محمدحسین صالح نیا


افزایش مهریه پس از عقد از منظر فقه امامیه

دوره 30، شماره 2 (پیاپی 114)، تیر 1402، صفحه 126-152

10.22081/jf.2023.58323.2092

محمّد تاج الدّینی


امکان‌سنجی تعمیم مصارف موقوفه در وقف خاص بر اساس اطلاق یا انصراف جهت وقف نزد عرف

دوره 30، شماره 2 (پیاپی 114)، تیر 1402، صفحه 178-201

10.22081/jf.2023.64658.2541

محمدمهدی مریدی؛ فخرالله ملایی کندلوس(نویسنده مسئول)؛ حامد رستمی نجف آبادی


شرایط فقهی چندهمسری و ابهامات قانونی آن

دوره 30، شماره 1(پیاپی113)، فروردین 1402، صفحه 7-35

10.22081/jf.2023.64373.2526

زهرا محمد پرچوی(نویسنده مسئول)؛ احمد احمدی تبار؛ زهره رجبیان


مستمر یا آنی‌بودن عقد اجارۀ‌ اشیاء و آثار آن

دوره 30، شماره 1(پیاپی113)، فروردین 1402، صفحه 36-64

10.22081/jf.2023.64347.2540

محمد رسول آهنگران(نویسنده مسئول)؛ امیر محمود امینی؛ احمد صابری مجد؛ سیدعلی علوی قزوینی


شاخصه‌های منهج فقهی علامه کاشف الغطاء

دوره 30، شماره 1(پیاپی113)، فروردین 1402، صفحه 65-88

10.22081/jf.2023.64315.2523

اکبر اسد علیزاده


بازپژوهی سرنوشت تضمینات پس از انتقال تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی

دوره 29، شماره 112، دی 1401، صفحه 89-117

10.22081/jf.2023.63841.2501

علی دیلمی معزی(نویسندۀ مسئول)؛ علیرضا عالی‌پناه؛ محسن ابراهیمی؛ مهدی نوروزی


بررسی فقهی و حقوقی معاملات افراد افسرده

دوره 29، شماره 112، دی 1401، صفحه 118-156

10.22081/jf.2023.63647.2487

زهره بقیعی(نویسندۀ مسئول)؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ علی اکبر جهانی


قلمرو الزام زوج بر طلاق در فقه مذاهب اسلامی

دوره 29، شماره 112، دی 1401، صفحه 185-214

10.22081/jf.2023.63357.2459

صدیقه فقیه حبیبی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی(نویسندۀ مسئول)؛ علیرضا عسگری


تحلیل فقهی ماهیت معامله در ارائه خدمات بر بستر فناوری اطلاعات

دوره 29، شماره 111، مهر 1401، صفحه 7-33

10.22081/jf.2022.64098.2517

مجید اسماعیلی؛ سیدروح الله موسوی


انطباق‌سنجی استخراج رمزارزها با جعاله

دوره 29، شماره 111، مهر 1401، صفحه 65-96

10.22081/jf.2022.62736.2429

احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین رنجبر؛ محمداسماعیل پهلوانی


آثار و احکام بازگشت به ملک پس از اعراض در فقه امامیه

دوره 29، شماره 111، مهر 1401، صفحه 158-183

10.22081/jf.2022.61649.2349

محمدعلی سرافراز؛ محمد صادقی؛ جعفر مقصود


نقد ادله عقلی و نقلی وجوب خمس در افزایش قیمت ناشی از کاهش غیرمتعارف ارزش پول ملی

دوره 29، شماره 110، تیر 1401، صفحه 127-151

10.22081/jf.2022.61574.2347

مهدی شوشتری؛ سیدمحمد حیدری خورمیزی؛ انسیه گلپایگانی