کلیدواژه‌ها = اماره
تعداد مقالات: 3
1. تعارض استصحاب وقاعده درء در فقه جزا و قانون مجازات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

رضا الهامی؛ سید سجاد محمدی؛ کمال آقاپور


2. تعارض استصحاب و قاعدۀ درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 108-132

رضا الهامی؛ سیدسجاد محمدی؛ کمال آقاپور


3. حجیت ذاتى بناهاى عقلایى و تأثیر آن در فقه و اصول

دوره 17، شماره 64، تابستان 1389، صفحه 114-165

محمد تقی اکبرنژاد