نویسنده = محمد جعفر صادق پور
تعداد مقالات: 3
2. تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت‌های فقه امامیه

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 153-174

10.22081/jf.2017.65377

محمدجعفر صادق‌پور؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ یوسف فاطمی نیا


3. گسترۀ شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص

دوره 22، شماره 86، زمستان 1394، صفحه 113-138

10.22081/jf.2015.64539

محمد جعفر صادق پور؛ عبدالعلی توجهی