نویسنده = محمد جعفر صادق پور
تعداد مقالات: 6
1. گستره ی شرط انتفاء ابوت در ثبوت قصاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محمد جعفر صادق پور؛ عبدالعلی توجهی


2. انتفاء قصاص در تکرار و اعتیاد به جرم فرزندکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

محمد جعفر صادق پور؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ یوسف فاطمی نیا


3. نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم‌گرایانه با اصل کیفیت قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد جعفر صادق پور؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ حامد رهدارپور


4. نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم‌گرایانه با اصل کیفیت قانون

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 93-122

اعظم مهدوی‌پور؛ محمدجعفر صادق‌پور؛ حامد رهدارپور


5. تأملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت‌های فقه امامیه

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 153-174

محمدجعفر صادق‌پور؛ حسنعلی مؤذن زادگان؛ یوسف فاطمی نیا


6. گسترۀ شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص

دوره 22، شماره 86، زمستان 1394، صفحه 113-138

محمد جعفر صادق پور؛ عبدالعلی توجهی