حدود اختیارات دستگاههای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

مسئله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی از عناوین ثانویه‌ای است که به دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی در حریم خصوصی افراد، مشروعیت می‌بخشد؛ هرچند این نقض باید به پشتوانه علم اجمالی، در حد ضرورت و بدون افشای اسرار پنهانی افراد صورت گیرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین اختیارات نهادهای اطلاعاتی در ورود به حریم خصوصی افراد انجام شده است. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گرد‌آوری داده‌های آن به روش کتابخانه‌ای‌ میسّر شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The jurisdiction of intelligence services over the entrance to the privacy in the perspective of Imamite Jurisprudence

نویسنده [English]

  • mahdi dargahi
چکیده [English]

According to the different propositions of Imamite jurisprudence,  entrance into the privacy has been forbidden. A person's privacy is an area that is exclusively known, entered into, controlled and decided by himself. The domain of this prohibition is not so clear for no extensive study has been made in this regard. Thus an inquiry is necessary in order to know a suitable answer to the jurisdiction of intelligence services to access individuals' privacies. Protecting the interests and security of  Islamic system is a secondary legal order (enwane Sanawi) that legitimates the entrance of intelligence s into the privacy of individuals, though this violation should be made with a brief information and in a necessary limit without disclosing their secrets.
This study has been made with the aim of recognizing the limits of  evidences and verifying the powers of intelligence cervices for entering into individuals' privacies. This goal was reached through describing and analyzing the juristic statements, and its data collection became possible through the library.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence services
  • protecting Islamic system
  • privacy
  • secondary ruling and Imamite jurisprudence
1. اسکندری، مصطفی(1389ش)، «ماهیت و اهمیت حریم خصوصی»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش58.

2. امام خمینی، سیدروح‌الله موسوی(1385ق)، الرسائل، انتشارات اسماعیلیان، قم.

3. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1415ق)، المکاسب المحرمه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی e ،قم.

4. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1403ق)، تحریر الوسیله، اعتماد، تهران.

5. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1378ش)، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیe، قم.

6. بروجردی، سیدحسین (1412ق)، الحاشیة علی کفایة الاصول، نشر انصاریان، قم، چاپ اول.

7. حائری یزدی، شیخ عبدالکریم(1418ق)، دررالفوائد، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ ششم‌.

8. حرعاملی، محمد بن‌الحسن(1409ق)، وسائل الشیعه، مؤسسه آل‌البیتD لإحیاء التراث، قم‌.

9. خرازی، سیدمحسن(1380ش)، «کاوشی در حکم فقهی تجسس»، مجله فقه اهل‌بیتD (فارسی)، ش26.

10. خمینی، سیدمصطفی (1418ق)، تحریرات فی الأصول، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، چاپ اول.

11. خویی، سیدابوالقاسم موسوی(1420ق)، اجود التقریرات، تقریرات محقق نایینی، انتشارات مصطفوی، قم‌.

12. سبزواری، سیدعبدالاعلی(1413ق)، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، دفتر آیت‌الله سبزواری، قم، چاپ چهارم.

13. صدر، سیدمحمد باقر(1418ق)، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، چاپ پنجم.

14. صدوق، محمد بن‌علی بن‌بابویه (1413ق)، کتاب من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، چاپ دوم.

15. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1403ق)، معانی الأخبار، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

16. طباطبایى سیدمحمدحسین(1417ق)، المیزان فى تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

17. طبرسی، فضل بن‌حسن(1372ش)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات ناصر خسرو، تهران.

18. طوسی، محمد بن‌حسن (1414ق)، الأمالی، دارالثقافه، قم.

19. علی‌دوست، ابوالقاسم (1388ش)، فقه و مصلحت، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، تهران.

20. عمید زنجانی، عباسعلی (1384ش)، قواعد فقه سیاسی(مصلحت)، امیرکبیر، تهران.

21. قنواتی، جلیل و دیگران (1393ش)، «میان کنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ش2.

22. کلینی، محمد بن یعقوب (1407ق)، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم.

23. محقق اردبیلی، احمد بن‌محمد (بی‌تا)، زبدة البیان فی أحکام القرآن، مکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران.

24. مشکینی، علی (1413ق)، اصطلاحات الأصول، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

25. مکارم شیرازی، ناصر (1422ق)، بحوث فقهیّة هامّة، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالبA، قم‌.

26. ــــــــــــــــــــــــــــــ (1374ش)، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیه، تهران.

27. نجف‌آبادى، حسین‌على منتظرى (1409ق)، مبانی حکومت اسلامی، مترجم: محمود صلواتى و ابوالفضل شکوری، مؤسسه کیهان، قم.