کلیدواژه‌ها = اختیارات
تعداد مقالات: 4
1. مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی

دوره 22، شماره 84، تابستان 1394، صفحه 7-28

سید سجاد ایزدهی


2. گذرى اجمالى بر اختیارات ولیّ فقیه

دوره 17، شماره 64، تابستان 1389، صفحه 101-113

محمد رحمانی


3. مبانى مسئولیت و اختیارات دولت اسلامى در زمینه حجاب بانوان

دوره 14، شماره 52-51، بهار 1386، صفحه 143-160

سید جواد ورعی


4. مبانى مسئولیت حکومت اسلامى در ترویج حجاب

دوره 14، شماره 52-51، بهار 1386، صفحه 53-95

حسنعلی علی اکبریان