مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

با وجود اشتهار دیدگاه آیت‌الله بروجردی در گسترۀ اختیارات حکومتیِ فقیه در عصر غیبت، اختیاراتی مضیّق‌تر و محدودتر از آنچه به شیخ انصاری منسوب است و محدود به ضروریات اجتماعی می‌شود، به آیت‌الله بروجردی نسبت داده شده است.
این تحقیق، ضمن نقد این دیدگاه، معتقد است که با روش‌شناسی صحیح فهم دیدگاه آیت‌الله بروجردی، درمی‌یابیم ایشان قائل به اختیاراتی گسترده برای فقیه در عصر غیبت بوده است. بر این اساس، این تحقیق از روش فهم متن به‌مثابه روش نقد استفاده کرده و فهم متن را با توجه به عناوینی چون روش بحث، مبانی ماتن، زمینه و زمانه، فهم و تقریر شاگردان، عبارات همسو و غیر همسو و نگرش جامع به متن، مورد توجه قرار داده و نظریه مشهور را برای آیت‌الله بروجردی ثابت دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ayatollah Borujerdi`s approach to the government foundation

نویسنده [English]

  • Sayyed Sajjad Izdahi
چکیده [English]

Despite the renown of Ayatollah Boroujerdi`s attitude to the Faqih`s vast governmental powers in the age of occultation, the narrower and more limited powers than what are attributed to Sheikh Ansari and confined to social necessities, have been ascribed to Ayatollah Boroujerdi.
While criticizing the mentioned outlook, the author believes that according to a right methodology for understanding the Ayatollah Borujerdi`s viewpoint, we can find that his Excellency has granted a large number of powers to a Faqih (Muslim jurisprudent) in the era of occultation. Consequently, this research has used the method of understanding the text as a way of criticism and considered understanding a text with attention to some titles such as method of discussion, author`s bases, context and time, disciples` understanding and recitation, same and different phrases and a comprehensive attitude to a text, and ascribed the famous doctrine to Ayatollah Brujerdi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • Ayatollah Brujerdi
  • guardianship of jurist
  • powers
  • government and methodology
1. انصاری، شیخ مرتضی (1۴15)، القضاء و الشهادات، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، قم.
2. ایزدهی، سید سجاد (1392)، نقد نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
3. بروجردی، آیت‌الله حسین (1388)، استفتائات، چاپ مؤسسه حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی، قم.
4. ــــــــــــــــــــــــــــــ (1415)،نهایة الأصول، تقریرات حسینعلی منتظری، انتشارات تفکر، تهران.
5. تبریزی، میرزا جواد (1427)، صراط النجاة، دار الصدیقة الشهیده، قم.
6. خمینی، روح‌الله (1418)، الاجتهاد والتقلید، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
7. ــــــــــــــــــــ (1421)، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
8. خویی، سیدابوالقاسم (1418)، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقلید، لطفی، تهران.
9. سروش محلاتی، محمد (4/5/1395)، «تأملی در مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی»، روزنامه جمهوری اسلامی، صفحه حوزه.
10. سلیمی، حسین (1389)، هرمنوتیک و شناخت روابط جهانی، انتشارات رخداد نو، تهران.
11. صافی گلپایگانی، علی (1426)، تبیان الصلاة: تقریرات بحث آیت‌الله بروجردی، گنج عرفان، قم.
12. عمید زنجانی، عباسعلی (بهار 1376)، «دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه فرضیه حکومت با اختیارات محدود»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش3.
13. فاضل لنکرانی، محمد، «مصاحبه با آیت‌الله فاضل لنکرانی»، (فروردین و اردیبهشت 1370)، دوماهنامه حوزه، ش43ـ 44.
14. گرامی، محمد (16/10/1394)، خبرگزاری فارس، مصاحبه.
15. منتظری، حسینعلی (1۴31)، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر: تقریرات بحث آیت‌الله بروجردی، دفتر آیت‌الله بروجردی، قم.
16. ـــــــــــــــــ (1409)، دراسات فی ولایة الفقیه، انتشارات تفکر، قم.
17. نجفی، محمدحسن (1404)، جواهر الکلام، دارإحیاء التراث العربی، بیروت.
18. نراقی، ملااحمد (1417)، عوائد الأیام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم.
19. ــــــــــــــــ (1415)، مستند الشیعه، مؤسسه آل البیت:، قم.
20. واعظ‌‏زاده خراسانی، محمد (1370)، مجله حوزه، ش 43 و 44.