نویسنده = حسنعلی علی‌اکبریان
تعداد مقالات: 4
1. نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

حسنعلی علی اکبریان؛ حسنعلی علی‌اکبریان


2. مسئولیت مدنی سقط درمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

رضا پورصدقی؛ حسنعلی علی‌اکبریان


3. مسئولیت مدنی سقط‌ درمانی

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 123-148

رضا پورصدقی؛ حسنعلی علی‌اکبریان


4. نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی

دوره 23، شماره 87، بهار 1395، صفحه 19-48

حسنعلی علی‌اکبریان