نویسنده = سید تقی واردی
تعداد مقالات: 4
1. علل ترجیح نمایه‌ موضوعی با رویکرد ترکیبی در بازنمایی موضوعات فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

سید تقی واردی


2. بررسی فقهی علت عدم جواز تغییر وقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1397

سید تقی واردی


4. اقتضای ماهیت وقف بر جایز نبودنِ تغییر و تبدیل آن

دوره 24، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 57-80

سید تقی واردی