نویسنده = طه زرگریان
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات ارزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

میثم خزائی؛ طه زرگریان؛ محمدحسن حاجی محمره


2. لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 283 قانون مجازات اسلامی1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

نصر الله محبوبی؛ یوسف فاطمی نیا؛ طه زرگریان


3. لزوم رعایت ترتیب در اجرای مجازات محارب (نقد و پیشنهاد اصلاح مادۀ 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 7-30

سید نصراله محبوبی؛ طه زرگریان؛ یوسف فاطمی نیا


4. ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات پولی

دوره 22، شماره 86، زمستان 1394، صفحه 139-166

میثم خزائی؛ طه زرگریان؛ محمدحسن حاجی محمره