نویسنده = عباسعلی حیدری
تعداد مقالات: 2
1. نگاهى به مسئولیت عاقله در پرداخت دیه

دوره 12، شماره 45، پاییز 1384، صفحه 175-205

عباسعلی حیدری


2. ماهیت حقوقى دیات

دوره 11، شماره 40، تابستان 1383، صفحه 165-190

عباسعلی حیدری