نویسنده = موسی رسایی ساروی
تعداد مقالات: 1
1. معرفى کتاب مأخذشناسى حقوق جزا و جرم شناسى

دوره 15، شماره 58، زمستان 1387، صفحه 214-232

موسی رسایی ساروی