نویسنده = محمد صادق یوسفی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تأملى در موضوع شناسى غنا

دوره 17، شماره 64، تابستان 1389، صفحه 30-65

محمد صادق یوسفی مقدم


2. ضرورت بازنگرى درمبانى و روایات قیاس

دوره 15، شماره 57، پاییز 1387، صفحه 85-145

محمد صادق یوسفی مقدم