نویسنده = محمد حسین نجفی راد
تعداد مقالات: 1
1. چشم اندازى به ضرورت تحوّل فقاهت از نگاه مقام معظم رهبرى

دوره 17، شماره 64، تابستان 1389، صفحه 3-29

محمد حسین نجفی راد