نویسنده = علی سبزخدا
تعداد مقالات: 3
1. خلاصه مقالات

دوره 21، شماره 79، بهار 1393، صفحه 136-140

علی سبزخدا


2. خلاصة المقالات

دوره 20، شماره 77، پاییز 1392، صفحه 163-166

علی سبزخدا


3. خلاصة المقالات

دوره 20، شماره 76، تابستان 1392، صفحه 156-160

علی سبزخدا