بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

2 هیئت علمی گروه معارف دانشگاه سمنان

10.22081/jf.2019.51447.1710

چکیده

شهادت ثالثه در اذان و اقامه، به دلیل جنبه‌های اعتقادی و اجتماعی، اهمیت بالایی دارد. در این مقاله پیشینۀ تاریخی دیدگاه فقها دربارۀ شهادت ثالثه و تحولات منظم آن نشان داده شده است. سپس با نیم‌نگاهی به دلایل اختلاف نظر ایشان، بر جنبۀ شعاری شهادت ثالثه تمرکز شده است. شهادت ثالثه یک شعار عرفی است نه شرعی. حکم شعارهای عرفی وابسته به عناوین شرعی‌ای که ذیل آنها قرار می‌گیرند، متغیر است. برخلاف شعارهای شرعی که همیشه تحت قاعدۀ لزوم تعظیم شعائر یا حرمت اهانت به شعائر قرار دارند. علاوه بر عنوان استحبابی «اقرار به ولایت» عناوین محرم «تشریع» و «تغریر به جهل» و عنوان وجوبی «ارشاد جاهل» نیز دربارۀ شهادت ثالثه قابل بررسی است. مستنبط از این عناوین و نیز دلالت‌های این شعار عرفی باید گفت اقرار به ولایت در هرجایی خصوصاً پس از شهادت به رسالت شایسته است؛ اما هم نباید عوام را دچار توهم جزئیت آن در اذان کرد و هم باید مانع جهل عمومی نسبت به عدم جزئیت آن شد. بنابراین شهادت ثالثه برخلاف اذان‌های رسمی و اقامه‌های شایع، باید به گونه‌ای بیان شود که تصور جزئیت را به وجود نیاورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential analyzing of the Shahadat-O-ThaleTha, focusing on its slogan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Daniali 1
  • Hasan Doostmaohammadi 2
1 Faculty of Semnan University
2 Faculty of Semnan University
چکیده [English]

Shahadat-A-ThalaTha in Adhan and Iqamah is important because of the religious and social aspects. This paper presents the historical background of the jurisprudent's view of Shahadat-A-ThalaThah and its regular evolution. Then, regarding for reasons of disagreements, it focuses on the slogan dimension of Shahadat-A-ThalaThah. The Shahadat-A-ThalaThah is a customary slogan, not a religious slogan. Contrary to religious slogans, the ruling of the customary slogans varies according to the various conditions. Finally, according to various religious titles, as well as the implications of this slogan, it is concluded that saying Shahadat-A-ThalaThah at any place, especially in Adhan and Iqamah, is recommended; however, it should not lead the common people to mistake and imagine Shahadat-A-ThalaThah as part of Adhan. Thus, Shahadat-A-ThalaThah must be expressed in such a way that it does not create the imagine that Shahadat-A-ThalaThah is part of the Adhan and the Iqamah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahadat-O-ThaleThah
  • The religious slogan
  • the customary slogan