پارادایمی نوین در ساختارشناسی فقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jf.2018.51098.1554

چکیده

فقه اسلامی برای استحکام درونی و تجدید بنای خود به عناصر و لوازمی وابسته است که یکی از آنها ساختار منطقی و دسته بندی نظام یافته آن است. ساختاری که بتواند دانشی با این گستره را سازمان بخشد؛ جایگاه هر مسئله را مشخص نموده؛ دست یابی به مباحث آن را روان تر؛ و فهم مطالب آن را آسان ترنماید. و با شبکه گسترش پذیر خود، گزاره‌های پیشین و پسین فقه را پذیرا باشد و با تحولات ابزارهای نوین در ذخیره سازی و جستجوهای متنوع و به خصوص در جستجوهایِ کارآمدِ موضوعی و شبکه ای، بکار آید. سوال اصلی آن است که برای ساختارشناسی نظام یافته و دسته بندی منطقی فقه چه راهکار مناسبی وجود دارد؟
دراین مقاله، ساختار‌شناسی علم فقه از نگاه نظام سازی اصطلاحات و تاثیرآن در ارایه ساختار منطقی علم فقه به عنوان راهبردی اساسی بررسی و با مروری بردسته بندی رایج فقه برای تقسیم بندی فقه مدلی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New paradigm in jurisprudential structure

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Yaghoobnezhad
Member of faculty of Islamic sciences and culture institute
چکیده [English]

Islamic jurisprudence is dependent on its internal strength and its renewal to elements and logos, one of which is the rational structure and its systematic categorization. A structure that can organize knowledge in this area determines the status of each issue, makes it easier to reach its topics and makes it easier to understand. And with its expanding network, accepts previous and future jurisprudential propositions and uses the evolution of new tools in storage and diverse searches, especially in topic-oriented and network-based searches. The main question is: What is the proper methodology for systematic structural and logical categorization of fiqh?
In this paper, the study of the structure of jurisprudence from the point of view of the systematization of the terms and its impact on the logical structure of jurisprudence is considered as a fundamental strategy, and with a review of the common practice of jurisprudence for dividing the jurisprudence of a model is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudence
  • science category
  • Jurisprudence Structure
  • terminology system
  • Thesaurus