باز پژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 گروه فقه دانشگاه مفید

3 گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

10.22081/jf.2018.50952.1536

چکیده

هر عقدی آثار گوناگونی دارد که یکی از این آثار، اثر جدانشدنی و اثر اصلی عقد است ک فقها و حقوق دانان از آن به مقتضای ذات عقد نکاح تعبیر می‌کنند. از آنجا که عقد نکاح علاوه بر جنبه قراردادی از جنبه عبادی نیز برخوردار است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن دارای ابهام بوده و اختلافات عمیق میان فقهای امامیه و اهل سنت و حقوق دانان را دامن زده است. در مجموع سه نظریه معروف در این زمینه ارائه شده است؛ برخی از فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل سنت بر این باورند که استمتاع جنسی، مقتضای ذاتی عقد نکاح است؛ پاره‌ای از حقوق‌دانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسته‌اند. در مقابل، بعضی دیگر از فقهای امامیه علقه زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته‌اند که این امر از ظاهر مواد 1035 و 1102ق.م نیز قابل استباط است. حال با بررسی‌های صورت‌گرفته و با واکاوی مبانی دیدگاه‌های مطروحه و نیز با بهره‌گیری از مستندات دیگر، به نظر می‌رسد دیدگاه سوم از نقاط قوت برخوردار و در این زمینه قابل دفاع‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the essence of marriage From the point of view of the Imamieh and Sunni jurisprudence And civil rights of Iran

نویسندگان [English]

  • reza dehgan 1
  • sajjad mohammadi 2
  • hassan pourlotfollah 3
1 Islamic Law School and Islamic Law Department of Shahid Madani University of Azerbaijan
2 Fiqh Department of the University of Mofid
3 Department of Islamic jurisprudence and Islamic law of Semnan University
چکیده [English]

Each marriage has many works of which one of these works is an inseparable and original effect of the marriage, which jurists and lawyers interpret according to the essence of the marriage contract. Since the marriage contract is in addition to the contractual aspect of the worship aspect, the identification and identification of its inherent nature is ambiguous and has led to profound differences between the Imams and Sunni jurisprudents and the lawyers.
A total of three famous theories are presented in this regard; some of the Imams' jurists and most Sunni jurisprudents believe that sexuality is the inherent necessity of marriage; some of the lawyers also consider the formation of a family as the essence of the marriage contract. On the other hand, some other Imams believe that the principle of marriage is considered to be the essence of the marriage, which is also apparent from the appearance of material 1035 and 1102 of the Civil Code. By reviewing and analyzing the foundations of the views and using the other documents, the Third Perspective seems to be more powerful and more capable in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family formationMarriage essence
  • Sexuality
  • Pairing Pole