بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه مازندران

2 مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

10.22081/jf.2018.50492.1496

چکیده

این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون های موضوعه برای افزایش امنیّت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، ضمن ارزیابی نظریه هایی در خصوص مشروعیّت بخشی به امر مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی، با ادلّه عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک را مورد بررسی قرار می دهد. نگارنده در این مقاله با بازخوانی قاعده اعراض و سایر اسباب زوال مالکیّت در فقه اسلامی و با امعان نظر بر هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و تئوری پرداخت جزای نقدی در اثر تخلّفات رانندگی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیّت و مشروعیّت امر مزایده را با تحلیل حقوقی و فقهی ناتمام دانسته و در بعضی از فروض، الزامات موضوع ماده 11 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی را خلاف اصول مسلّم حقوقی و قواعد فقهی می داند که نه تنها اثر قانونی ماده 6 قانون مزبور -مبنی بر موقّتی بودن حکم توقیف- را در بعضی حالات عملاً بی اثر می سازد و مانع از رجوع مالک به وسیله خویش می شود، بلکه با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی در تضاد بوده و مسأله مالکیّت را تحت شعاع قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and legal review of auctions of vehicles seized by law enforcement agencies

نویسندگان [English]

  • aref bashiri 1
  • mohammad mohseni dehkalani 2
1 PhD student, Mazandaran University
2 Director of Islamic jurisprudence and Islamic law of Mazandaran University
چکیده [English]

This article aims to optimize and promote thematic laws to increase financial security in the society and to prohibit theft, while assessing theories about the legitimacy of auctions of vehicles seized by law enforcement agencies, with rational evidence and jurisprudential and legal opinions , Foreclosure penalty, and various legal aspects of non-referential ownership. In this article, the author, by revising the rules of defamation and other causes of property degradation in Islamic jurisprudence, and in light of the legislator's purpose in establishing the principle of the punishment of seizure and the theory of the payment of a cash penalty in the event of driving violations, declares to the lawfulness of the loss of ownership and legitimacy of the auctions with Legal and juridical analysis is incomplete, and in some assumptions, he considers the requirements of Article 11 of the Law on driving offenses contrary to unconditional legal principles and jurisprudential rules that not only does the legal effect of Article 6 of the Act, which is based on the temporary nature of the detention order, Sometimes it becomes ineffective and prevents the owner from referring to himself

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auctions
  • Seizures
  • Matters Unduly Possess
  • Law Enforcement
  • vehicles