بررسی سیر تاریخی شکل‎گیری فروع جدید در فقه متقدم شیعه: بررسی تحولات مسئله ی تمکین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه درس خارج حوزه علمیه قم

10.22081/jf.2018.48552.1334

چکیده

با اضافه شدن فروع جدید به فقه شیعه در دوران فقه تفریعی، اصول جدیدی نیز به همراه آنها به ساختار فقه اضافه شدند که اگرچه منشأ برخی از آنها قابل تحلیل تاریخی است، اما بخش مهمی از تبعات این رویه تا امروز ناآشکار مانده است. از جمله‎ی این موارد، این پدیده‎ است که متغیری در یکی از ادوار به مباحث یک مسئله اضافه شده و بلافاصله ضمن ورود به اصل مسئله، بر تمامی فروع آن تاثیر میگذارد و سپس گذر زمان، خود یکی از اصول برای تخریج دیگر فروع میشود. این پژوهش تلاش میکند با تحلیل سیر تکامل فرعی فقهی از شکل‎گیری تا تکامل، این تحولات و ضوابط را مورد بررسی قرار داده و تصویری از آثار و تبعات آن در فقه شیعه عرضه کند. مسئله‎ای که این بررسی بر اساس آن انجام میشود، مسئله‎ی تعریف ضوابط و حدود تمکین در بحث نفقه است که با گذراندن مجموعه‎ای از تحولات طی دوره‎های مختلف، دچار پیچیدگی‎ها و تداخلاتی شده است. با انجام این بررسی، نقش سیر تاریخی رویکرد اصحاب در شکل گرفتن پیچیدگی‎ها و ابهامات در این فرع، روشن خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the historical development of new issues in the early Shiite jurisprudence: examining the developments of Tamkin

چکیده [English]

During the period of analytical jurisprudence of Shiite jurisprudence, some juridical issues added to the law which bring some new precepts with them. Although the origin of some of these precepts could have an historical analyze, but the majority of these development is yet unknown and have some important effects on the jurisprudence, among which, a phenomenon during which a paradigm adds to an issue in one period and starts to effect in its entirety and through time, became one of bases of the issue. This study aims to examine these developments by studying an issues development from its beginning to its evolution, to provide a comprehensive picture of these affects in Shiite jurisprudence. The base for this study is the issue of wife’s Nafaqa as one of most important issues concerning the relations of wife and husband, which through time and passing some developments, has faced some difficulties. By this examination, the role of Shiite jurist’s approach in the development of this complexity and the major factors of these ambiguities could be shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nafaqa
  • Tamkin
  • Shaikh Tousi
  • Mohaqeq Helli
  • Shiite jurisprudence