بررسی فقهی مشروعیت بیع گزاف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

10.22081/jf.2017.47070.1204

چکیده

مشهور میان فقها معامله بصورت تخمین و معلوم نبودن مبیع را منجر به بطلان عقد بیع می‌دانند از سوی دیگر امروزه در بسیاری موارد آگاهی دقیق از مورد معامله میسر نیست؛ این مقاله با روشی تحلیلی در صدد است با بررسی ادله فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت راهی فراختر از مسیر سنتی در پیش گیرد و با صحیح شمردن بیع بصورت تخمین به روند انجام معاملات تسهیل بخشد. از نتایج بحث اینکه روایاتی که فقها برای بطلان بیع گزاف به آن استناد کرده‌‌اند به لحاظ دلالت قابل اشکال و أخص از مدعای آن‌هاست، مضاف بر اینکه بنظر می‌رسد خود ابزارهای اندازه‌گیری هیچکدام موضوعیتی ندارند بلکه اصل برای تقدیر و اندازه گیری، معلوم و مشخص کردن مورد معامله است به طوری که سبب اختلاف نشود و این مهم اگر از طریق مشاهده هم حاصل شود به طوری که عرف بتواند بر آن اعتماد کند کافی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the implications for public Sygh

چکیده [English]

One of the fundamental principles of ijtihad, but centered its discussions, the General Book and Sunnah, on the one hand to explore the rules should always talk of inclusion and the view of the differences in this regard, there is need for scrutiny and review this discussion reveals that the great scholars claim that this has caused special attention to issues that are fundamental In this study is that the public Syghh‌Hay and its divisions must be examined. The results of the discussion on Astyab particles derived from the public, a group of fundamentalists generally assumed to refer to the general appearance of the premises with the help of some particles wisdom but on condition that the authors cite that it caught the idea because of the fusion refers to the public and will never lead to no purpose

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: signification of words؛ word general؛ overarching
  • overarching