روش شناسی تحلیل لغت در فرآیند استنباط فقهی (الگوریتم دست یابی به معنای مفرداتِ ادله)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق حوزوی

10.22081/jf.2017.46825.1182

چکیده

مساله این بحث، دست یابی به روش قدم به قدم برای کشف معنای لغاتی است که در ادله فقهی به کار رفته اند. در این بحث، با روش کتابخانه ای، پس از ارائه مبانی و پیش فرض های اصول فقهی مانند عدم حجیت قول لغوی، ابتدا آسیب های محتمل در تحلیل لغوی برشمرده شده، سپس 22 گام برای تحلیل روشمند و حجیت دارِ یک لغت عرضه گردیده است.
منابع لغویِ لازم به ترتیب زمان معرفی شده اند، منابع پیرامونی مانند منابع مترادفات و متضادها، فروق اللغات، معانی مجازی، اصطلاحات، و روح معنایی نیز عرضه گردیده است و در ادامه، 14 نمونه از عملکرد فقهاء در تحلیل لغت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of philology In the process of legal implications (Algorithm to achieve the literally and figuratively)

نویسنده [English]

  • hamid vaseti
Seminary Researcher
چکیده [English]

Abstract:
The problem discussed, to achieve a step-by-step procedure to discover the meaning of the words that have been used in legal arguments Keywords:
Quranic Sciences, revelation, methodology, inference algorithms.
In this discussion, with library method, provide principles and presuppositions of theology such as the lack of validity of the words literally, the potential damage is mentioned in the lexical analysis.
Then 22 steps for systematic analysis and authority is presented with a dictionary.
Lexical resources required are presented chronologically, peripheral resources such as resources, synonyms and antonyms, concordance, figurative meanings, idioms, and spirit have also been released meaning.
In addition, 14 samples from the Spanish jurists in the analysis presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ijtihad
  • the implication
  • philology
  • word analysis algorithm