اجرای علنی حدود از نظر فقه و قانون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.22081/jf.2019.66620

چکیده

ظاهر آیه شریفه «وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین» (نور: 2) لزوم یا جواز علنی بودن اجرای حد در جرم زناست با این حال در تسری آن به سایر جرایم حدی، اختلاف است. سکوت قانون از یک سو و وجود آرای مخالف فقهی از سوی دیگر، این سوال را نیازمند پاسخ می سازد که اجرای علنی حدود از چه پایه فقهی و حقوقی برخوردار است؟
به نظر می رسد از نظر فقهی، دلیل کافی بر الزامی بودن اجرای علنی حد نمی توان یافت و در نهایت با توجه به ظاهر آیه شریفه، جواز حضور، اختصاص به جرم زنا دارد.
نیز با توجه به سکوت قانون گذار در علنی بودن اجرای حدود، به خصوص حذف علنی بودن اجرای حد در قانون مجازات اسلامی 1392 می توان گفت اجرای علنی مطلوب قانون گذار نیست و لزوم تفسیر مضیق قانون کیفری مانع از اجرای علنی حدود به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public enforcement of sharia penalties in terms of jurisprudence and law

نویسنده [English]

  • ismaeil aghababaei beni
استادیار
چکیده [English]

ظاهر آیه شریفه «وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین» (نور: 2) لزوم یا جواز علنی بودن اجرای حد در جرم زناست با این حال در تسری آن به سایر جرایم حدی، اختلاف است. سکوت قانون از یک سو و وجود آرای مخالف فقهی از سوی دیگر، این سوال را نیازمند پاسخ می سازد که اجرای علنی حدود از چه پایه فقهی و حقوقی برخوردار است؟
به نظر می رسد از نظر فقهی، دلیل کافی بر الزامی بودن اجرای علنی حد نمی توان یافت و در نهایت با توجه به ظاهر آیه شریفه، جواز حضور، اختصاص به جرم زنا دارد.
نیز با توجه به سکوت قانون گذار در علنی بودن اجرای حدود، به خصوص حذف علنی بودن اجرای حد در قانون مجازات اسلامی 1392 می توان گفت اجرای علنی مطلوب قانون گذار نیست و لزوم تفسیر مضیق قانون کیفری مانع از اجرای علنی حدود به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance of Sharia Penalties
  • Double Penalties
  • Sharia Penalties
  • Narrative Interpretation
  • Rights of Defendants