ضمان انسان حر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

10.22081/jf.2019.50899.1529

چکیده

مبحث ضمان از مطالب دیرپای فقه فریقین به شمار می آید وازغنای مثال زدنی ازحیث محتوا،پاسخگوئی وگستردگی برخوردار است.وشاید موردی ازمصادیق تلف اموال وحقوق مالی نباشدمگراینکه فقها نسبت به ضمان و یاعدم ضمان آن بحث کرده اند
با تمام این اوصاف جای بحث از ضمان جان انسانی که نابه حق ربوده شود و یا نابه حق حبس شود و به طوراتفاقی درحبس بمیرد خالی است به عبارت دیگر فقها ضمان مال،اعمال و حقوق مالی انسانها را به تفصیل بحث کرده اند ولی بحث از ضمان جان انسان را یا بحث نکرده اند و یا درحد گذرا به آن اشاره کرده اند
این نوشته در پی آن است که ادله ضمان جان انسانها واشکالات آن را مورد بررسی قرار دهد در این رابطه برای اثبات ضمان،سند نبوی علی الید ماأخذت حتی تؤدی را از منظر صاحب نظران شیعه و سنی بر مبانی مختلف هر یک مورد بحث قرارداده و پس از بیان محل نزاع و تقریر دلالت نبوی برضمان،ادله مخالفان ضمان را در قالب اشکالات نقد وبررسی و درپایان به این نتیجه رسیده است که علی الید دلالت دارد برضمان جان شخصی که نابه حق زندانی ویا ربوده شده و مرده است هرچند مرگ او مستند به رباینده نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ضمان انسان حر

نویسنده [English]

  • Mohammad zarvandi rahmani
Assistant Professor، Al-Mustafa International university
چکیده [English]

مبحث ضمان از مطالب دیرپای فقه فریقین به شمار می آید وازغنای مثال زدنی ازحیث محتوا،پاسخگوئی وگستردگی برخوردار است.وشاید موردی ازمصادیق تلف اموال وحقوق مالی نباشدمگراینکه فقها نسبت به ضمان و یاعدم ضمان آن بحث کرده اند
با تمام این اوصاف جای بحث از ضمان جان انسانی که نابه حق ربوده شود و یا نابه حق حبس شود و به طوراتفاقی درحبس بمیرد خالی است به عبارت دیگر فقها ضمان مال،اعمال و حقوق مالی انسانها را به تفصیل بحث کرده اند ولی بحث از ضمان جان انسان را یا بحث نکرده اند و یا درحد گذرا به آن اشاره کرده اند
این نوشته در پی آن است که ادله ضمان جان انسانها واشکالات آن را مورد بررسی قرار دهد در این رابطه برای اثبات ضمان،سند نبوی علی الید ماأخذت حتی تؤدی را از منظر صاحب نظران شیعه و سنی بر مبانی مختلف هر یک مورد بحث قرارداده و پس از بیان محل نزاع و تقریر دلالت نبوی برضمان،ادله مخالفان ضمان را در قالب اشکالات نقد وبررسی و درپایان به این نتیجه رسیده است که علی الید دلالت دارد برضمان جان شخصی که نابه حق زندانی ویا ربوده شده و مرده است هرچند مرگ او مستند به رباینده نباشد.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلید واژه: "ضمان"
  • " رباینده"
  • " محبوس"
  • " ید"
  • "سلطه"
  • "ادا"
  • "دیه"