ارزیابی فقهی اعتبار شروط بیع صرف در مبادلات ارزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

3 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مبادلات پولی در فقه اسلام با عنوان بیع صرف مطرح و شروط لازم برای آن ذکر شده است. مشهور امامیه صحت بیع صرف را منوط به سه شرط مثلا بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس نموده‏اند. فقهای امامیه در اعتبار شروط بیع صرف بر معاملات ارزی، علی‌‏رغم مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یدا بید) و تساوی در مقدار (مثلا بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا، الزامی است. همچنین باید اظهار داشت تقابض در مجلس در معاملات پولی که عوضین (ارز‏ها) داری واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آن‌ها منتفی است. لکن در معاملاتی که واحد پول‌ها متفاوت است به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The juridical evaluation of credibility of the conditions of mutual sale of silver and gold in the contemporary monetary transactions

نویسندگان [English]

  • maysam khazaee 1
  • taha zargariyan 2
  • mohammad hasan haji lohammareh 3
2 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
3 دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده [English]

Trade among people is one of the issues that Islamic jurisprudence specially considers explaining it and it has defined rules and regulations for it to both give legitimacy to transactions and prevent any possible losses or subsequent disputes between parties.Monetary transactions,which have long been done to satisfy people's needs,are now considered as the most frequent contracts in the form of foreign exchanges.Islamic jurisprudence considers monetary transactions as mutual sale of silver and gold and has subjected it to its provisions and stated required conditions for it.The famous sayings of Shia jurists subjects the correctness of mutual sale of silver and gold to three conditions equality in amount of two congruent considerations,dealing in cashand incidence of deal in the very same place and intended determining effect for them; so that, failure to adhere to them,from the viewpoint of great jurisprudents,will nullify the contract.About matching credibility of the conditions of mutual sale of silver and gold in the contemporary monetary transactions, Shia jurisprudents disagree despite they share a common theme.But since monetary transactions are very common,juridical evaluation based on narrations, in order to accommodate or lack of adjustment conditions on them,can fill the legal gap in some of contemporary monetary transactions conditions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual Sale of Silver and Gold
  • Foerign Exchanges
  • Bill Note
  • usury
  • Very Same Place