درنگی در انتقال خون آلوده از منظر فقه جزایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دانشگاه شهید مطهری مشهد

چکیده

آسیب رساندن به تمامیت جسمانی یا معنوی دیگری تحت شرایط خاصی، می‏تواند پیامدهای مدنی و گاه کیفری به دنبال داشته باشد. امروزه با تحولات علمی، مصادیق تازه‏ای از این نوع خسارات آشکار شده است که در گذشته وجود نداشته است. یکی از موارد، آلوده ساختن دیگری با خون آلوده است که هم اینک بسیاری از خطرناک‏ترین و مهلک‏ترین بیماری‏ها از این طریق منتقل می‏شوند. نظر به اینکه گونه‏هایی از این موضوع، واجد جنبه‏های کیفری و جرم‏شناختی‏اند، در این نوشتار، موضوع با حیثیت کیفری مورد برسی قرار داده‏ شده است. پرسش اصلی این مقاله این است: احکام تکلیفی، وضعی و حدود مسئولیت کیفری فرد انتقال دهنده چیست؟
بر اساس دست‏آوردهای تحقیق، انتقال خون آلوده به خود یا دیگری بدون غرض عقلایی، عمداً حرام است. به لحاظ مسئولیت کیفری نیز چنان‏چه این انتقال منجر به آسیب و فوت انتقال‏گیرنده شود، مرتکب مستحق مجازات است که این مجازات بر اساس شرایط متفاوت خواهد بود. اما انتقال غیر عمدی، تنها مستلزم پرداخت خسارت (دیه یا ارش و هزینه‏های درمان) است.
این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و متد رایج فقهی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check transfusion of infected blood In terms of criminal law

نویسندگان [English]

  • hosein naseri 1
  • hajar rezaei 2
چکیده [English]

Criminal responsibility is causing harm to others. One of these Infected blood transfusion to another The most dangerous diseases transmitted. Some cases this Has a criminal aspect so in this article Criminal aspects were studied. The main question of this article is: what is Rules and statutory duty and responsibilities transmitter? Based on the research achievements Infected blood transfusion to themselves or others No rational purpose is it is forbidden. In terms of criminal responsibility If the act causing death or injury to the transferee That person is deserving of punishment Which according to market conditions will be different. But the unintentional transfer would only be blood money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal responsibility
  • Infected blood
  • Criminal law
  • Disease transmission