کلیدواژه‌ها = برائت شرعی
تعداد مقالات: 4
1. تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

محمد علی خادمی کوشا


2. تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد علی خادمی کوشا


3. تطبیقات فقهی شرط موافقت با امتنان در اجرای برائت شرعی

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 6-27

محمدعلی خادمی کوشا


4. تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 29-49

محمدعلی خادمی کوشا