کلیدواژه‌ها = تشکیل خانواده
تعداد مقالات: 2
1. باز پژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

رضا دهقان نژاد؛ سید سجاد محمدی؛ حسن پورلطف اله


2. بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 101-126

رضا دهقان‌نژاد؛ سیدسجاد محمدی؛ حسن پورلطف‌اله