کلیدواژه‌ها = خسارت تأخیر تأدیه
تعداد مقالات: 2
1. جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیرتأدیه در نظام بانکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

سید امراله حسینی


2. جبران خسارت عدم‌النفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 33-62

سیدامراله حسینی