کلیدواژه‌ها = نکرهِ اصولیّ
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم شناسی نَکَره در اصول فقه و کاربستِ فقهی آن؛

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

حسین قربانی؛ سید کاظم مصطفوی