نویسنده = مهدی مردانی(گلستانی)
تعداد مقالات: 1
1. ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی

دوره 23، شماره 88، پاییز 1395، صفحه 63-90

مهدی مردانی(گلستانی)؛ علی راد