نویسنده = احمدعلی یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی قاعده «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

احمدعلی یوسفی


2. بررسی فقهی قاعدۀ «تبعیت نماء از اصل» و رفع مانعیت آن در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 7-38

احمدعلی یوسفی؛ سید ابراهیم صباغیان