نویسنده = عبدالعلی توجهی
تعداد مقالات: 2
1. گستره ی شرط انتفاء ابوت در ثبوت قصاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

محمد جعفر صادق پور؛ عبدالعلی توجهی


2. گسترۀ شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص

دوره 22، شماره 86، زمستان 1394، صفحه 113-138

محمد جعفر صادق پور؛ عبدالعلی توجهی