نویسنده = محمدرسول آهنگران
تعداد مقالات: 2
1. خوف خیانت در مهادنه از جانب دشمن با رویکرد فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد رسول آهنگران؛ مهدی نوروزی


2. حکم خوف خیانت دشمن در مهادنه با رویکرد فقه مقارن و امکان تسری آن

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 127-146

محمدرسول آهنگران؛ مهدی نوروزی