نویسنده = محمد جواد دانیالی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1398

محمد جواد دانیالی؛ حسن دوست محمدی


2. بررسی فقهی شهادت ثالثه با تمرکز بر جنبۀ شعاری آن

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 149-172

محمدجواد دانیالی؛ حسن دوست محمدی