نویسنده = مرتضی سلیمانی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین و بررسی فقهی تجسس در فعالیت‏های اطلاعاتی-امنیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مرتضی سلیمانی؛ یاسر سلیمانی


2. بررسی ورود به حریم خصوصی در فعالیت‏های اطلاعاتی-امنیتی در چارچوب اصول و قواعد فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

مرتضی سلیمانی؛ یاسر سلیمانی


3. تبیین و بررسی فقهی تجسس در فعالیت‏های اطلاعاتی ـ امنیتی

دوره 22، شماره 84، تابستان 1394، صفحه 79-102

مرتضی سلیمانی؛ یاسر سلیمانی