نویسنده = عطیه علیزاده نوری
تعداد مقالات: 2
1. نگرشی تاریخی- تحلیلی به‌ مرجّحیت مخالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1396

عطیه علیزاده نوری؛ محمّدتقی فخلعی؛ حسین صابری


2. نگرشی تاریخی ـ تحلیلی به‌ مرجّحیت مخالفت با عامّه در متون فقه امامیه و تأمّلاتی در آن

دوره 21، شماره 81، پاییز 1393، صفحه 65-92

عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری