نویسنده = علیرضا اعرافی
تعداد مقالات: 2
1. تربیت اعتقادى فرزندان از منظر فقه

دوره 20، شماره 76، تابستان 1392، صفحه 48-70

علیرضا اعرافی؛ سید نقی موسوی


2. گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى

دوره 18، شماره 70، زمستان 1390، صفحه 87-130

علیرضا اعرافی؛ سید نقی موسوی