دوره و شماره: دوره 2، شماره 5-4، تابستان 1374، صفحه 1-472 
2. فقه و هنرهای تصویری و تجسمی

صفحه 17-33

سید احمد حسینی


6. غناء از دیدگاه اسلام

صفحه 327-358

کاظم قاضی زاده


8. طلوع و غروب اصحاب اجماع

صفحه 397-414

محمد باقر بهبودی