دوره و شماره: دوره 25، شماره 93، فروردین 1397، صفحه 1-184 
مسئولیت مدنی سقط‌ درمانی

صفحه 123-148

10.22081/jf.2018.66025

رضا پورصدقی؛ حسنعلی علی‌اکبریان