دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، پاییز 1386، صفحه 1-200 
2. قصاص در سقط عمدى جنین

صفحه 53-85

مسعود امامی


4. حدود مسئولیت امین در عملیات بانکى غیر ربوى

صفحه 140-164

محی الدین رستگار جویباری


5. درنگى در اصطلاح مکتب فقهى

صفحه 165-175

سعید ضیائی فر


7. گزارشى کوتاه از پژوهشهاى نو

صفحه 184-200

ابوالقاسم آرزومندی