حرمت غیبت مخالف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

چکیده
یکی از دغدغه های اساسی بشر امروز مقولات اخلاقی است اعم از اخلاق فردی و یا اجتماعی و بسیاری از مشکلات، اختلافات و نابسامانی جوامع بشری ناشی از فقدان آن است.
از جمله مبحث غیبت که مباحث زیادی را در بردارد. نسبت به قلمرو غیبت حرام میان صاحب نظران اختلاف است مشهور فقهای امامیه بر این باورند که غیبت غیر شیعه اثنا عشری جایز است این نوشته پس از بررسی و نقد ادله هفت گانه شیعه قائلان به جواز ادله ای را اقامه کرده است بر حرمت غیبت مطلق مسلمان اعم از فرقه های مختلف شیعه و مسلمانان اهل سنت مگر ناصبی و غالی.
کلید واژه ها: غیبت ، مؤمن ، مخالف ، ناصبی ،غالی ،.حرمت ، جواز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

حرمت غیبت مخالف

چکیده [English]

چکیده
یکی از دغدغه های اساسی بشر امروز مقولات اخلاقی است اعم از اخلاق فردی و یا اجتماعی و بسیاری از مشکلات، اختلافات و نابسامانی جوامع بشری ناشی از فقدان آن است.
از جمله مبحث غیبت که مباحث زیادی را در بردارد. نسبت به قلمرو غیبت حرام میان صاحب نظران اختلاف است مشهور فقهای امامیه بر این باورند که غیبت غیر شیعه اثنا عشری جایز است این نوشته پس از بررسی و نقد ادله هفت گانه شیعه قائلان به جواز ادله ای را اقامه کرده است بر حرمت غیبت مطلق مسلمان اعم از فرقه های مختلف شیعه و مسلمانان اهل سنت مگر ناصبی و غالی.
کلید واژه ها: غیبت ، مؤمن ، مخالف ، ناصبی ،غالی ،.حرمت ، جواز

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلید واژه ها: غیبت
  • مؤمن
  • مخالف
  • ناصبی
  • غالی
  • .حرمت
  • جواز