تعداد مقالات: 856
126. واقع‏نگرى، نقطه عطفى در روش اجتهادى محقق بهبهانى

دوره 21، شماره 79، بهار 1393، صفحه 26-44

سید ضیاء مرتضوی


128. بررسی فقهی پدیدۀ شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران

دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 27-48

سمیه نوری؛ امیرحمزه سالارزائی؛ نادر مختاری افراکتی


130. استصناع در توجیهى جدید

دوره 20، شماره 76، تابستان 1392، صفحه 29-47

محمد علی خادمی کوشا


131. مصلحت در فقه شیعه و پاسخ به شبهات روشنفکرى

دوره 10، شماره 36، تابستان 1382، صفحه 29-43

علی اکبر کلانتری


132. نقد ادله مخالف ضمان در اقدامات زیان‌بار کارکنان دولت

دوره 22، شماره 84، تابستان 1394، صفحه 29-52

سید ضیاء مرتضوی


133. تحلیل مقایسه‏اى ماهیت حق از دیدگاه سید محمد کاظم یزدى و سایر فقها

دوره 19، شماره 73، پاییز 1391، صفحه 30-45

سیف الله صرامی


134. امکان‌‌سنجی فسخ نکاح به علت زنای زوجه، از دیدگاه فقه امامیه

دوره 26، شماره 99، پاییز 1398، صفحه 30-51

محمد عربشاهی؛ جواد حبیبی‌تبار


136. ارث زنان از فضاى محاذى زمین

دوره 21، شماره 80، تابستان 1393، صفحه 31-60

محمد حسن نجفی راد


137. تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیت‌الله بروجردی

دوره 22، شماره 83، بهار 1394، صفحه 31-54

سیف‌الله صرامی


139. جُستاری در کفایت اسلام یکی از والدینِ مرتد فطری

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 31-50

مصطفی طباطبایی؛ حسن علیدادی سلیمانی


141. پژوهشی در حکم فقهی فیلتر(شبکه‌های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی مجازی)

دوره 22، شماره 86، زمستان 1394، صفحه 33-62

محمدمهدی محب الرحمان؛ سیف الله صرامی؛ محمد علی محب الرحمان


142. امکان‌سنجی جریان اقاله در ایقاعات

دوره 24، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 33-56

شکیبا امیرخانی؛ احمد باقری


143. بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 33-60

محمدجواد قاسمی‌اصل


144. جبران خسارت عدم‌النفعِ ناشی از تأخیر تأدیه در نظام بانکی

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 33-62

سیدامراله حسینی


145. سیر تکامل متون درسى و مدارس فقهى

دوره 15، شماره 56، تابستان 1387، صفحه 35-69

سید احمد حسینی خراسانی


146. تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 35-54

علیرضا فجری


147. شئون پیامبر اسلام و نقش آن در اجتهاد

دوره 14، شماره 54، زمستان 1386، صفحه 36-78

سعید ضیاء فر


148. نگاهی نو به ماهیت ضمان در پرتو مفهوم و هدف از تشریع آن

دوره 22، شماره 85، پاییز 1394، صفحه 37-64

محمد صالحی مازندرانی


150. امکان‌سنجی فقهی گذار از مجازات‌های بدنی

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 39-70

رحیم نوبهار